Skip to main content
 首页 » 风水资讯

阳宅立极布局些子秘旨——午山子向兼丙壬、丁癸

2020年05月18日4790

   1,午山子向兼丁癸

        是坐地支兼天干同宫,地支午火阳,天干火属阴,为阳火正配局。阳重武巨,宜行辛门,辛是巨门,又是贵人,丙丁猪位也。也是坐宫克出为才禄也。午上应星宿,辛上应昂宿,是禄马拱日格,天井宜放艮水,艮是文曲街水,潮水宜从左来右去,所谓行门吉以纳福,水去凶以消灾也。

 

   2,午山子向兼丙壬

        是坐地支兼天干不同宫,地支午火阳,天干丙火亦阳,为阳火差局,此局总不同宫,喜其坐兼皆属火,谓之比和,然坐地支无兼法之忌,同宫与不同宫,皆得自主祸福。 房床井灶宜在贪武巨位参考做作。此局宜坐姤卦,开门宜辛中咸卦,放水宜艮中随卦,七八九联珠大格。 此局还宜坐乾卦,开门宜辛中小过卦,放水宜艮中无妄卦,一二三联珠格。

   此阳基向址系筠松杨先师秘诀,名曰放贫经,又名摧官诀。自古以来则闻其名有杨救贫书,不知何向何坐是的,未得正对,偶遇慈谿倪在进士来夙邑,为县官观其学宫,系坐壬向丙兼亥巳,禄元驷马贵人同宫,临在武曲向位,前拖青岗,是前案为官星,奇峰列秀,倪公在奇峰上辰巽武曲催官位起塔一座,在乙卯巨门贯人位,申寅文昌星位,两位造青云路,种木松树引官星贵人入学宫门。青龙边辰巽催官位设钟楼一座,设大钟一个,安在楼上,每朝撞一百零八声,倪公羡曰,夙邑之福也,他日大魁必在丙丁,察其宝照图,丙午丁未流年天喜红鸾二吉星临在丙丁之位,丁未科果中黄状元之验,妙诀糸倪公来夙笆做官真传。留下夙邑学宫,经验可证,此书最妙,式堪舆之家,百无一二,知者不可轻传于他,留在子孙世代真传可也,切不可以为寻常观之也。


评论列表暂无评论
发表评论
新浪微博
微信
电话:010-88888888
手机:13999999999