Skip to main content
 首页 » 祖坟风水

六爻占子女

2020年05月26日2520


六亲关系,一爻子水生母宫卦巽木为父母, 二爻寅木和母宫卦巽木相同为兄弟,三爻辰 土母宫卦巽木来克为妻财,四爻午火母宫卦 巽木来生为子孙,五爻申金克母宫卦巽木为 官鬼,六交戌土母宫卦巽木来克为妻财。

断卦,六冲卦变六冲卦,子孙午火持世,月 合曰冲,世爻变出戌土化墓,_爻子水忌神 发动克世,仇神发动生忌神,一爻三爻五爻 同时发动合成申子辰水局克世。


六爻占子女


1、 子旺持世临育龙


子贤孝敬,子孙克世临玄武,悖逆无情。


2、 子旺无伤临贵马


儿肥显贵,子衰有克遭刑冲,儿瘦无能。


3、 父动持世又发动


伤残子酮,财动化子生合世,子俊聪明。


4、 有父化父生合世


重拜父母,有子化子生合世,抱养螟蛉。


5、 世应不空子空绝

命中无子,子爻伏藏衰而静,有子晚成。

6、子衰逢空动化空

空做儿命,子动化墓又化绝,绝处逢生.


7、 官动化子子化官


无子之命,父动化子子化父,有子难成。


8、 世爻不空应落空

妻命无子,世落空亡主有病,医治方成。

六爻与子女歌诀


子旺持世临育龙,子贤孝敬, 武,悖逆无情。


子旺无伤临贵马,儿肥显贵,子衰有克遭刑冲,儿瘦无能。


父动持世又发动,伤残子酮, 财动化子生合世,子俊聪明。


有父化父生合世,重拜父母,有子化子生合世,抱养螟蛉。


世应不空子空绝,命中无子, 子爻伏藏衰而静,有子晚成。


子衰逢空动化空,空做儿命, 子动化墓又化绝,绝处逢生。


官动化子子化官,无子之命, 父动化子子化父,有子难成。


世爻不空应落空,妻命无子, 世落空亡主有病,医治方成。


六爻占子女诀


卦遇六合,胎全吉利,


卦逢六冲,小产在即。


胎临勾陈,怀孕显露,


胎临青龙,怀孕隐蔽。


鬼旺刑冲,堕胎漏去。


因何堕漏,详审卦理:


胎遇龙空,发动虚喜。


胎临虎鬼,因病至死。


临父劳伤,玄武色欲。


雀虎欧斗,腾蛇惊悸。


流产应期,卦藏玄机:


白虎发动,青龙空曰,


胎爻被冲,父鬼值曰。


胎空死绝,小产无疑。


财为产妇,喜见扶持,


财化子孙,无药有喜。


死墓绝空,财福大忌,


胎福二爻,最怕冲击。


虎为血神,值于动破。


龙为軎气,动临产期。


财子发动,父兄亦动,


刑冲克害,母子危机。


曰月生扶,临危有救,


父鬼合子,难产无疑。


游魂官空,背爹落地,


官空官伏,遗腹之子。


财动化鬼,化空墓绝,


无助无扶,母命归西,


子动化鬼,化空墓绝,


无助无扶,必损子女。

子孙克世临玄


评论列表暂无评论
发表评论
新浪微博
微信
电话:010-88888888
手机:13999999999